top of page

Kukal Quartet

Kukal.jpeg

Eliška Kukalová (housle), Klára Lešková (housle), Šimon Truszka (viola), Vilém Vlček (violoncello)

Kvarteto bylo založeno v roce 2020 členy Akademie komorní hudby pod vedením T. Jamníka. Od té doby měli možnost pracovat pod vedením předních kvartetních hráčů, jako jsou J. Fišer 

(Bennewitz Quartet), či P. Jarůšek (Pavel Haas Quartet). V kvartetu se členové navzájem inspirují 

zkušenostmi, které získávají na prestižních hudebních univerzitách ve Vídni, Salzburgu, Praze a Varšavě. V květnu tohoto roku získalo kvarteto titul laureátů mezinárodní soutěže Pražské jaro. Jejich název nese jméno předního českého skladatele současnosti –  Ondřeje Kukala. 

 

Eliška Kukalová  na sebe čerstvě upozornila jako debutantka na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha 2020. Narodila se do hudební rodiny jako dcera dirigenta a skladatele Ondřeje Kukala, následně̌ studovala na Pražské konzervatoři ve třídě J. Fišera. V roce 2015 se stala 

vítězkou 19. ročníku Akademie Václava Hudečka. Jako sólistka účinkovala s Filharmonií Bohuslava Martinů, Plzeňskou filharmonií, Severočeskou filharmonií Teplice, PKF - Prague Philharmonia nebo Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy –  FOK. V červnu 2018 vystoupila dvakrát v Německu ve Dvořákově houslovém koncertu. V současnosti studuje ve Vídni na 

Universität für Musik und darstellende Kunst pod vedením J. Pospíchala, dlouholetého koncertního mistra Vídeňských symfoniků.

 

Klára Lešková začala hrát na housle již v šesti letech. V roce 2009 přestoupila na Gymnázium a Hudební školu hl. města Prahy, kde se jejím houslovým pedagogem stal prof. J. Fišer. Od října roku 2019 začalo její bakalářské studium na Universität Mozarteum Salzburg, ve třídě prof. H. Herzla. Od svých hudebních začátků se Klára umisťovala na předních místech v houslových soutěžích, byly to mezinárodní Kocianova houslová soutěž, Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky, Prague Junior Note, Mezinárodní soutěž Josefa Muziky, Talents for Europe etc. Od jedenácti let se pravidelně zúčastňuje Akademie Václava Hudečka, kde získala řadu ocenění. To nejvyšší v roce 2017 - hlavní cenu a mistrovský nástroj, včetně možnosti účinkovat jako host na koncertech s V. Hudečkem. K sólovým vystoupením ji pozval Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně. V rámci cyklu Josef Suk uvádí mladé talenty, stála několikrát jako sólistka na pódiu ve Dvořákově síni pražského Rudolfina za doprovodu českých orchestrů PKF a FOK. V roce 2018 úspěšně složila konkurz na místo členky orchestrální akademie České filharmonie. 

 

Vilém Vlček začal hrát na violoncello ve svých šesti letech. V roce 2010 se stal studentem Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy ve třídě prof. Martina and Mirko Škampových a od roku 2018 studuje na Musik Akademie Basel ve třídě prof. D. Ishizaky. Jako sólista vystupoval s řadou orchestrů (Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK, Würtenberská filharmonie, Kaunaská filharmonie). Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů doma i v zahraničí (S. Isserlis, F. Helmerson, A. Weilerstein, R. Aaron, M. Kaňka, J. Koranyi aj.)

 

Šimon Truszka je slovenský violista. Během studia na konzervatoři v Košicích (prof. V. Lipatová) vyhrál dvě soutěže v sólové a komorní hře. Od roku 2016 studuje na HAMU v Praze pod vedením prof. J. Perušky. Absolvoval roční stáž na Universitat fur Musik und darstellende Kunst ve Vídni u prof. T. Selditze a roční stáž ve Varšave na Chopinově univerzitě pod vedením P. Reicherta. Šimon absolvoval Česko-francouzskou hudební akadamii v Telči, Festival Academy v Budapešti. Zúčastnil se mnohých mistrovských kurzů např. u M. Rysanova, W. Strehle, M. Radiče, I. Korola, T. Masurenka, T. Riebla nebo L. A. Tomtera. Byl členem Státního divadla v Košicích,  členem European Union Youth Orchestra, BE Phil Orchestra.

bottom of page