Trio Collage

collage_web.jpg

Levente Fehér (hoboj), Bence Bajusznács (klarinet), Borbála Marics (fagot)

Levente Fehér začal studovat v osmi letech pod vedením O. Kurucze. Později studoval na Hudební konzervatoři Bély Bartóka u Á. Kubiny a C. Misinszkiho. V současné době studuje na Hudební akademii Franze Liszta pod vedením G. Dienese. Levente se účastnil sólových a orchestrálních soutěží v Maďarsku a Itálii. V komorní hře si mohl vyzkoušet několik formací od tria až po septet. Měl možnost hrát hudbu mnoha žánrů a období, díky čemuž se jeho hudební znalosti a vidění staly pestřejšími. Zúčastnil se mistrovských kurzů S. Romiče, G. Dieneše, J. Kisse a L. Hadadyho.

Bence Bajusznács  zahájil své hudební vzdělání na hudební škole Tóth Aladár u I. Kohána. Poté dva roky navštěvoval Konzervatoř Bély Bartóka, kde ho učili E. Gyulai a L. Mayer. V současné době studuje na Hudební akademii Franze Liszta u profesora C. Pálfiho. Zúčastnil se mistroských kurzů vysoce uznávaných hudebníků a pedagogů, jako jsou mimo jiné Fr. Benda a J. Gilad.

Borbála Marics začínala jako houslistka, ale ve 14 letech přešla na fagot. Po maturitě strávila dva roky na konzervatoři Bély Bartóka v Budapešti, kde ji učil G. Olajos. V roce 2020 byla přijata na Hudební akademii Franze Liszta u profesora G. Lakatose a I. Hartensteina. Zúčastnila se několika soutěží v Maďarsku i v zahraničí. Hrála také v různých komorních uskupení od baroka až po 20. století. Uvítala, že během studií měla možnost se podílet na  projektech, jež zahrnovaly soudobou hudbou, která je jí obzvláště blízká.