top of page

Trio Collage

collage_web.jpg

Levente Fehér (hoboj), Bence Bajusznács (klarinet), Borbála Marics (fagot)

Levente Fehér začal studovat v osmi letech pod vedením O. Kurucze. Později studoval na Hudební konzervatoři Bély Bartóka u Á. Kubiny a C. Misinszkiho. V současné době studuje na Hudební akademii Franze Liszta pod vedením G. Dienese. Levente se účastnil sólových a orchestrálních soutěží v Maďarsku a Itálii. V komorní hře si mohl vyzkoušet několik formací od tria až po septet. Měl možnost hrát hudbu mnoha žánrů a období, díky čemuž se jeho hudební znalosti a vidění staly pestřejšími. Zúčastnil se mistrovských kurzů S. Romiče, G. Dieneše, J. Kisse a L. Hadadyho.

Bence Bajusznács  zahájil své hudební vzdělání na hudební škole Tóth Aladár u I. Kohána. Poté dva roky navštěvoval Konzervatoř Bély Bartóka, kde ho učili E. Gyulai a L. Mayer. V současné době studuje na Hudební akademii Franze Liszta u profesora C. Pálfiho. Zúčastnil se mistroských kurzů vysoce uznávaných hudebníků a pedagogů, jako jsou mimo jiné Fr. Benda a J. Gilad.

Borbála Marics začínala jako houslistka, ale ve 14 letech přešla na fagot. Po maturitě strávila dva roky na konzervatoři Bély Bartóka v Budapešti, kde ji učil G. Olajos. V roce 2020 byla přijata na Hudební akademii Franze Liszta u profesora G. Lakatose a I. Hartensteina. Zúčastnila se několika soutěží v Maďarsku i v zahraničí. Hrála také v různých komorních uskupení od baroka až po 20. století. Uvítala, že během studií měla možnost se podílet na  projektech, jež zahrnovaly soudobou hudbou, která je jí obzvláště blízká.

bottom of page