Koncerty/Concerts

baner_MP30-lower.jpg

Rezervace & prodej
(Reservations & Tickets)

Vstup na všechny koncerty je podmíněn předchozí e-mailovou rezervací. Ta není nutná v případě, pokud návštěvník disponuje čestnou vstupenkou (kromě koncertu 22. 9. na Polské ambasádě).

 

Pro vstup na koncerty v Rudolfinu 26. 9. a 3. 10. je kromě rezervace nutné si navíc zakoupit vstupenku. Vstupenka bude zájemcům s rezervací prodána před vstupem do Rudolfina. Toto se netýká držitelů čestných vstupenek.

All concerts will require advance registration by e-mail. This does not apply to holders of complimentary tickets (except the concert in the Polish Embassy on September 22).

 

The concerts in the Rudolfinum on September 26 and October 3 will require tickets in addition to advance registration by e-mail. Tickets will be sold at the entrance to the Rudolfinum before the concert based on prior reservation. This too does not apply to holders of complimentary tickets.

Kontakt (Contact): info@mladapraha.cz

Zvláštní opatření
(Special Measures)

Každý, kdo se účastní koncertů musí předložit písemné nebo elektronické potvrzení o splnění jedné z následujících podmínek:

  • Od druhé dávky očkování (u dvoudávkových vakcín) uplynulo 14 dní;

  • negativní test PCR ne starší než 7 dní (testování se nevyžaduje u dětí do 6 let);

  • negativní test antigenu POC, který není starší než 72 hodin (testování se nevyžaduje u dětí do 6 let), (test antigenu POC je test antigenu podávaný a následně vyhodnocovaný na veřejném testovacím místě nebo na jiném místě, které má pro takové testování licenci );

  • poté, co trpěl onemocněním COVID-19, doba izolace uplynula, ale neuplynulo více než 180 dní (od prvního pozitivního testu);

  • negativní antigen určený pro vlastní testování provedené na místě v místě koncertu.

 

Vstup a účast na místech konání akce bude povolen pouze s respirátorem nebo nano maskou po celou dobu trvání akce. Výše uvedená opatření jsou platná od 1. 9. 2021.

Everyone attending concerts must present written or electronic confirmation of satisfying one of the following conditions:

  • 14 days have passed since the second dose of vaccination (for two-dose vaccines);

  • a negative PCR test not more than 7 days old (testing is not required for children up to age 6);

  • a negative POC antigen test not more than 72 hours old (testing is not required for children up to age 6), (a POC antigen test is an antigen test administered and subsequently evaluated at a public testing site or at another site licensed for such testing);

  • after suffering from COVID-19, the period of isolation has lapsed, but not more than 180 days have passed (from the first positive test);

  • a negative antigen intended for self-testing performed on location at the concert venue.

 

Admission to and presence at event venues will be permitted only with a respirator or nano mask for the entire duration of the event. The above measures are valid as of 1 Sep 2021.

Hlavní sál Valdštejnského paláce
Main Hall of Walenstein Palace

Čt/Thu

16. 9. 2021

19:00

Praha

Účinkující/Musicians:

Tetsuro Yamada fagot/bassoon (JP)

Rebecka Neumann hoboj/oboe (F)
Daniel Wiesner klavír/piano (CZ)

Kukal kvartet smyčcové kvarteto/string quartet (CZ):

Eliška Kukalová housle/violin

Klára Lešková housle/violin

Simon Truszka viola

Vilém Vlček violoncello/cello

Program:

Camille Saint-Saens(1835 - 1921)

Sonata pro fagot a klavír Op.168 (Sonata for basson and piano Op.168)

Sonata pro hoboj a klavír D-dur Op.166 (Sonata for oboe and piano D-dur Op.166)

Francis Poulenc (1899 - 1963)

Trio pro hoboj, fagot a klavír EP43 (Trio for oboe, basson and piano EP43)

Antonín Dvořák (1847 – 1904)

Smyčcové kvarteto G dur op.106 (String Quartet in G major)

Rabasova galerie/Rabas Gallery

Ne/Sun

19. 9. 2021

19:00

Rakovník

Účinkující/Musicians:

Tetsuro Yamada fagot/basson (JP)

Daniel Wiesner klavír/piano (CZ)

Yuika Matsudo klavír/piano (JP)

Program:

J.S Bach Cello Suite (1685 - 1750)

No.1 II. Allemande

Camille Saint-Saens(1835 - 1921)

Sonata pro fagot a klavír Op.168 (Sonata for basson and piano Op.168)

Robert Schumann (1810 - 1856)

Fantasiestücke Op.73 (Fantasy Piece Op.73)

Franz .Schubert (1797 - 1828)

Piano Sonata c-moll D 958

Divadlo K.H.Máchy/K.H.Mácha Theatre

Út/Tue

21. 9. 2021

19:00

Litoměřice

Účinkující:

Marzena Baron saxofon (PL)

Marie Šumníková klavír/piano (CZ)

Miloslava Machová klavír/piano (CZ)

Program:

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Čtyři mazurky op. 24 (Four Mazurkas)
Sonata h moll op.58

Sonata in B minor

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita BWV 1004 - I. Allemande

Eugène Bozza (1905-1991)

Aria

Alexander Glazunov (1865-1936)

Concerto for saxophone and piano in E-flat major

Velvyslanectví Polské republiky
Embassy of the Republic of Poland

St/Wed

22. 9. 2021

18:00

Praha

Účinkující/Musicians:

Marzena Baron saxofon (PL)

Yuika Matsudo klavír/piano (JP)

Miloslava Machová klavír/piano (CZ)

Program:

Domenico Scarllati Sonata (1685 - 1757)

Sonáta E dur, e moll a C dur (Sonata in E major, in E minor and in C major)
Claude Debussy (1862 - 1918)

Préludes, No.5 Les collines d'Anacapri, No.7 Ce qu'a vu le vent d'ouest, No.12 Minstrels

Fryderyk Chopin (1810 - 1849)

Ballade No.1 op.23 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita BWV 1004 - I. Allemande

Eugène Bozza (1905-1991)

Aria

Alexander Glazunov (1865-1936)

Concerto for saxophone and piano in E-flat major

Důležité/Important Information: Pro vstup na velvyslanectví je potřeba potvrdit účast. Confirmation of attendance is required for admittance to the embassy. 
Tel.: +420 257 099 523, e-mail: rsvp.embassyprague@msz.gov.pl

Městské divadlo/City Theatre

Čt/Thu

23. 9. 2021

19:00

Kolín

Účinkující:

Aoi Trio klavirní trio/piano trio (JP)

Kyoko Ogawa housle/violin

Yu Ito violoncello/cello

Kosuke Akimoto klavír/piano

Program:

Joseph Haydn (1732 - 1809)

Klavírní trio Es-dur Hob. XV-29 (Piano, Trio Es-dur Hob. XV-29)

Bohuslav Martinů (1890-1959)

Klavírní trio  č.1 d-moll op.49 (Piano Trio No.1 d-moll op.49)

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Klavírní trio č.3 f-moll op.65 (Piano Trio No.3 f-moll op.65)

Koncert se koná pod záštitou starosty města Kolína pana Michaela Kašpara a senátora pana Pavla Kárníka. The concert will be held under the patronage of the Mayor of Kolín Michael Kašpar and senator Pavel Kárník.

Zámek - Barokní divadlo
Castle - Baroque Theatre

Pá/Fri

24. 9. 2021

19:00

Litomyšl

Účinkující/Musicians:

Aoi Trio klavirní trio/piano trio (JP)

Kyoko Ogawa housle/violin

Yu Ito violoncello/cello

Kosuke Akimoto klavír/piano

Program:

Joseph Haydn (1732 - 1809)

Klavírní Trio Es-dur Hob. XV-29

(Piano Trio Es-dur Hob. XV-29)

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Klavírní Trio č.3 f-moll op.65

(Piano Trio No.3 f-moll op.65)

Kostel Navštívení Panny Marie
Church of the Visitation of the Virgin Mary

So/Sat

25. 9. 2021

18:00

Lučany n. Nisou

Účinkující/Musicians:

Kukal Kvartet smyčcové kvarteto/string quartet (CZ)

Eliška Kukalová housle/violin

Klára Lešková housle/violin

Simon Truszka viola

Vilém Vlček violoncello/cello

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Smyčcové kvarteto D dur, No. 21 KV 575
(String Quartet in D major)
Leoš Janáček (1854 – 1928)

Smyčcové kvarteto No. 1, Kreutzer Sonata
(String Quartet)
Felix Mendelssohn (1809 – 1847)

Smyčcový kvartet a moll No.2
(String Quartet No. 2 in A minor, Op. 13.)

Rudolfinum - Sukova síň
Rudolfinum - Suk Hall

Ne/Sun

26. 9. 2021

19:00

Praha

Účinkující/Musicians:

Aoi Trio klavirní trio/piano trio (JP)

Kyoko Ogawa housle/violin

Yu Ito violoncello/cello

Kosuke Akimoto klavír/piano

Program:

Joseph Haydn (1732 - 1809)

Klavírní trio Es-dur (Piano Trio in E flat major)

Bohuslav Martinů (1890-1959)

Klavírní trio  č.1 d-moll op.49 (Piano Trio No.1 d-moll op.49)

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Klavírní trio č.3 f-moll op.65 (Piano trio in F minor)

Kolowratský palác
Kolowrat Palace

Po/Mon

27. 9. 2021

19:00

Praha

Účinkující/Musicians:

Pavlína Tesařová housle/violin (CZ)

Lukáš Klánský klavír/piano (CZ)

Trio Collage (H)

Levente Fehér hoboj/oboe

Bence Bajusznács clarinet

Borbála Marics fagot/bassoon

Program:

Edvard Grieg (1843 - 1907)

Sonáta pro housle a klavír (Sonata for violin and piano)

Eugene Bozza (1905 - 1991)

Suite Breve en Trio Op. 67

Jacques Ibert (1890 - 1962)

5 kusů pro trio, 5 Pieces en Trio

Maros Rudolf (1917 - 1982)

Serenáda (Serenata)

Erwin Schulhoff (1894 - 1942)

Divertimento (Divertissement)

Aria Hotel: Jazz Afternoon

Út/Tue

28. 9. 2021

16:30

Praha

Účinkující/Musicians:

Allison Wheeler zpěv/vocal & Jazz Trio (USA)

Program:

Bude upřesněn/TBA

Synagoga/Synagogue

Út/Tue

28. 9. 2021

19:00

Kolín

Účinkující/Musicians:

Pavlína Tesařová housle/violin (CZ)

Lukáš Klánský klavír/piano (CZ)

Trio Collage (H)

Levente Fehér hoboj/oboe

Bence Bajusznács clarinet

Borbála Marics fagot/bassoon

Program:

Eugene Bozza

Suite Breve en Trio Op. 67

Jacques Ibert

5 Pieces en Trio

Maros Rudolf

Serenata

Erwin Schulhoff

Divertissement

Koncert se koná pod záštitou starosty města Kolína pana Michaela Kašpara a senátora pana Pavla Kárníka. The concert will be held under the patronage of the Mayor of Kolín Michael Kašpar and senator Pavel Kárník.

Kolowratský palác
Kolowrat Palace

St/Wed

29. 9. 2021

19:00

Praha

Účinkující/Musicians:

Adam Klánský violoncello/cello (CZ)

Marie Šumníková klavír/piano (CZ)

Haeree Yoo lesní roh/French horn (KOR)

Adéla Tichá klavír/piano (CZ)

Program:

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Sonáta F dur pro lesní roh a klavír op.17

(Sonata for horn and piano in F major op.17)

Jane Vigrery (1913 - 1974)

Sonáta pro lesní roh a klavír op.7

(Sonata for horn and piano)

Fryderyk Chopin (1810 - 1849)

Sonáta pro violoncello a klavír op. 65

(Sonata for violoncello and piano op.65)

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Klid lesa

(Silent wood)

Zámek - Rytířský sál
Castle - Knight Hall

Čt/Thu

30. 9. 2021

19:30

Nelahozeves

Účinkující/Musicians:

Adam Klánský violoncello/cello (CZ)

Marie Šumníková klavír/piano (CZ)

Haeree Yoo lesní roh/French horn (KOR)

Adéla Tichá klavír/piano (CZ)

Program:

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Sonáta F dur pro lesní roh a klavír op.17

(Sonata for horn and piano in F major op.17)

Jane Vigrery (1913 - 1974)

Sonáta pro lesní roh a klavír op.7

(Sonata for horn and piano)

Fryderyk Chopin (1810 - 1849)

Sonáta pro violoncello a klavír op. 65

(Sonata for violoncello and piano op.65)

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Klid lesa

(Silent wood)

Rudolfinum - Dvořákova síň
Rudolfinum - Dvořák Hall

Ne/Sun

3. 10. 2021

19:00

Praha

Účinkující/Musicians:

Adam Suk varhany/organ (CZ)

Matouš Zukal klavír/piano (CZ)

Yuya Okamoto violoncello/cello (JP)

Ondřej Soukup dirigent/conductor (CZ)

Komorní filharmonie Pardubice/The Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice

Program:

Léon Boëllmann (1862 - 1897)

Chorál a Toccata z Gotické suity op. 25

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Koncert pro klavír a orchestr G dur

Piano Concerto in G major, no. 4 op. 58

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104 

Concerto for cello and orchestra in B minor